Luigia Zorat

Iolanda Nardon

Sergio Tomaduz

Renzo Tomaduz